Cổ phiếu có dòng tiền trong tuần (28/8 – 31/8)

Bất động sản: VIC, NVL, DIG

Chứng khoán: SSI, VND, VIX

Ngân hàng: STB

Thép: HPG

Điện: GEX

Đầu tư công: VCG

Ngành có giá trị giao dịch lớn nhất tuần

Đánh giá thị trường chung

Trong tuần trước, thị trường đóng cửa là 1 cây nến tăng từ chối đà giảm trước đó và cùng với đó là sự xác nhận tạm thời việc xu hướng sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Tuy nhiên, có 1 điểm nên lưu ý là lực Bull này có khối lượng chưa thuyết phục vì còn thấp hơn so với khối lượng trung bình 5 – 10 phiên trước đó, nếu như thị trường vượt khỏi đỉnh 1240 đã tạo ra trước đó nhưng khối lượng vẫn thấp thì đó là dấu hiệu nên cân nhắc hạ bớt tỷ trọng.

Về mặt thanh khoản, trong tuần trước có sự quay trở lại mua ròng của nước ngoài, đặc biệt là 2 phiên trước khi nghĩ lễ, nước ngoài đã duy trì lực mua ròng trung bình hơn 300 tỷ mỗi phiên, thay vì bán ròng mạnh trong tuần trước đó.

Về cấu trúc sóng vi mô (Hình dưới), tiếp nối cho đoạn sóng mà tuần trước chúng ta đã giả định khi giá bắt đầu hình thành con sóng số 3 lớn và tích luỹ cấu trúc sóng con tại 1183 ở ngày đầu tuần thì thị trường đã tăng lên mốc 1224 trong tuần này.

Nếu chúng ta xem xét tại vùng 1224 này thì có thể thấy, cả tuần trước, mô hình sóng 3 lớn (Nhãn trắng) cũng đã gần như hoàn thành khi giá đã di chuyển trên con sóng V (Nhãn đỏ) trong sóng lớn 3, ngoài ra thì sóng V cũng đang có dạng 5 sóng con bên trong (Nhãn xanh). Vì vậy, nhiều khả năng trong 2 – 3 phiên tới, xu hướng tăng sẽ còn kéo dài và hoàn thành sóng 3 lớn tại đỉnh 1228 – 1233.

Dựa vào sự điều chỉnh hiện tại, chúng ta sẽ đưa ra 2 kịch bản chính hiện tại.

Kịch bản 1 (80%)Kịch bản 2 (40%)
Dự đoán: Thị trường tiếp tục hoàn thành đợt sóng tăng và kéo dài lên các vùng đỉnh mới 1228 – 1233.  

Chiến lược: Chúng ta sẽ bám theo nhóm cổ phiếu đang có dòng tiền trên thị trường hoặc nắm giữ những cổ phiếu của ngành dẫn dắt như Chứng khoán, Bất Động Sản, Ngân hàng, Bán lẻ.  
Dự đoán: Thị trường quay đầu giảm điểm bất ngờ và thủng vùng vi phạm 1200.  


Chiến lược: Với kịch bản này diễn ra khi và chỉ khi có những thông tin xấu ảnh hưởng đến toàn thị trường chung, với giai đoạn này thì xác suất thị trường đang trống thông tin thì chỉ những yếu tố bất ngờ mới làm thị trường giảm sâu.

Danh mục tư vấn

By Hoàng Minh

Writer

One thought on “VNINDEX sẽ tiếp tục hoàn thành mô hình 5 sóng đến vùng 1228 – 1233”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *