Cổ phiếu có dòng tiền trong tuần (02/10 – 06/10)

Chứng khoán: SSI, VND, VIX, SHS

Bất động sản: NVL, VIC, DIG

Thép: HPG

Điện nước: GEX

Ngân hàng: STB

Hoá chất: DGC

Đánh giá thị trường chung

Ở biểu đồ khung tuần, thị trường tiếp tục có tuần thứ 4 giảm điểm liên tiếp sau khi xuất hiện mô hình Three Black Crows, áp lực bán này có thể sẽ còn kéo dài trong vòng 1 – 2 tuần kế tiếp, tuy nhiên nếu chúng ta quan sát khối lượng sẽ thấy bắt đầu có dấu hiệu giảm dần. Ở giai đoạn, khi khối lượng bán có xu hướng giảm dần thì thị trường theo quán tính sẽ còn 1 – 2 tuần giảm hoặc tích luỹ sau đó sẽ tạo đáy và phục hồi ngắn hạn, vì vậy khả năng lần này cũng sẽ có kịch bản gần tương tự.

Tại khung thời gian nhỏ, nếu chúng ta đánh nhãn sóng từ vùng đỉnh 1250 đến hiện tại đều có thể thấy 1 cấu trúc giảm 5 sóng đã gần hoàn thành, mặc dù trong phiên thứ 6 có sự phục hồi nhưng chưa đủ yếu tố kỹ thuật xác nhận sẽ tạo đáy và phục hồi tại đây, để có thể phục hồi mạnh hơn, thị trường cần phải có sự xác nhận trong phiên thứ 2 là giá phải breakout quá khỏi mốc 1134, nếu như giá vượt khỏi vùng này thì sẽ phục hồi tiếp lên vị trí 1162. Sau đó nếu như tiếp tục phá qua vùng 1162 thì sẽ có nhiều khả năng sẽ quay trở lại được đỉnh cũ (Kịch bản này xác suất chỉ có 10% xảy ra).

Trường hợp nếu như tiếp tục gặp lực bán tại vùng 1128 – 1134 trong phiên đầu tuần và không thể vượt qua, thì khả năng mô hình sóng 5 kéo dài sẽ vẫn còn và sẽ tiếp tục rơi về mốc 1061 – 1071.

Dựa vào các yếu tố trên, chúng ta sẽ đưa ra 2 kịch bản chính cho thị trường:

Kịch bản 1 (70%)Kịch bản 2 (30%)
Thị trường sẽ tiếp tục giảm trong ngày thứ 2 đầu tuần tạo mô hình sóng 5 kéo dài và rơi tiếp về quanh vùng hỗ trợ quan trọng 1061 – 1070.Thị trường phá qua khỏi vùng 1128 – 1134 và phục hồi trở lại vùng 1162 trong tuần sau kiểm tra vùng cung lớn tại đây.

=> Dù là kịch bản 1 hay 2, chúng ta chỉ nên theo dõi xem diễn biến thị trường phản ứng thế nào với vùng hiện tại và hạn chế đưa ra quyết định mua bán trong 2 ngày đầu tuần.

Hoạt động tư vấn

Tỷ trọng tiền mặt hiện tại: 33%

Tỷ trọng cổ phiếu: 67%

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *