Khối ngoại có dấu hiệu mua ròng trở lại 7 phiên liên tiếp, một sự đảo chiều dòng tiền tích cực trong năm mới. Vậy ngành nào đang được hưởng lợi, thị trường sẽ tiến về đâu?

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *