VNINDEX xác nhận đảo chiều, dòng tiền đổ bộ Dệt may, Thuỷ Sản, Cao Su

Sau khi mở phiên đầu tuần, thị trường có 2 lần giảm về vùng 1200 … Continue reading VNINDEX xác nhận đảo chiều, dòng tiền đổ bộ Dệt may, Thuỷ Sản, Cao Su