Trong những giai đoạn khi nền kinh tế khó khăn, áp lực tài chính luôn là gánh tạ cho các doanh nghiệp vay nợ, việc xuất hiện các tin đồn vỡ nợ là chuyện diễn ra thường thấy vào những giai đoạn này, vậy những chủ nợ là các ông lớn ngân hàng sẽ bị tác động thế nào?

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *