Sử dụng nến Nhật là phương pháp giao dịch phổ biến ngày nay, trong video này, chúng ta sẽ học cách dùng nến Nhật để xác định kháng cự/hỗ trợ 1 cách nhanh chóng.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *